Global Williams

11000 Beograd - Zvezdara, Hektorovićeva 12 ● Tel: + 381 11 63 011 30


Jedan odgovor za sve potrebe vašeg objekta

Globe Williams je koncept koji nudi nešto sasvim novo na našem tržištu.
Održavanje i servisiranje komercijalnih i industrijskih objekata sa svom opremom koju takvi sistemi podrazumevaju.
Osnovni zadatak Globe Williams-a je da klijentima obezbedi nesmetan rad i da pri tome produži vek i smanji troškove održavanja svih poverenih dobara.
Sveobuhvatnost ponude i svih pratećih servisa čini našu kompaniju jedinstvenu na domaćem tržištu.

 

Facility Management Services