Higijena

Veliko iskustvo koje Globe Williams ima na svim kontinentima omogućava nam detaljno planiranje i organizaciju sistema redovnog, periodičnog i generalnog čišćenja na objektima različitih namena.
Mi shvatamo da je svaki klijent jedinstven i da njihovi individualni zahtevi i potrebe moraju biti ispunjeni kako bi se osiguralo da njihova imovina ili mesto poslovanja odražavaju pozitivnu sliku o njima.
Redovno se konsultujemo sa svim našim klijentima kako bi stvorili jedinstven paket usluga koje mogu da obuhvate sve vrste čišćenja i održavanja kao i nabavke potrošnog materijala (kancelarijski pribor, papirna galanterija itd.).


Obim usluga u oblasti higijene i zaštite na radu od suštinskog su značaja za svaku poslovnu aktivnost.
Da bi zadovoljili ove potrebe, koristimo kombinovane metode za čišćenje (ručno, mašinsko), a poseban akcenat stvaljamo na osveživanje radnih prostorija, dezinfekciju toaleta kao i prikupljanje otpada.

 

Naš cilj je da uvek ponudimo adekvatna rešenja po pitanju zdrave radne sredine i ekološke usluge koje pokrivaju sve potrebe modernog poslovanja.